//
home

NAČELA DRUGE SCENE

Druga scena je inicijativa beogradske nezavisne samoorganizovane, tj. autonomne scene savremene umetnosti, teorije, kulture, medija i aktivizma, koja okuplja formalne organizacije, neformalne grupe i pojedince/ke aktivne na ovoj sceni.

Članovi/ice Druge scene svoje aktivnosti i simboličku vrednost koju njima stvaraju vide kao:

 • proces povezivanja teorije, umetnosti i kulture sa različitim formama levog kulturno-političkog aktivizma;
 • javno dobro od opšteg društvenog značaja, a ne kao mogućnost za ostvarivanje profita i drugih individualnih privatnih interesa, insistirajući pritom na stvaranju i očuvanju javnog prostora i javne sfere kao kolektivnog društvenog dobra kojim ne upravljaju ni država ni tržište ni političke partije;
 • kritičko promišljanje društva u celini i zalaganje za repolitizaciju umetnosti i kulture ;
 • borbu za unapređenje autonomne, tj. nezavisne samoorganizovane scene na lokalnoj, regionalnoj i internacionalnoj ravni, kao i njenog položaja u okviru šire kulturne produkcije;
 • kulturnu politiku koja kritički interveniše u dominantne državno-tržišne koncepte, kao što su: nacionalna kultura, kulturne industrije i uspostavljanje tržišnih kriterijuma u području kulture i obrazovanja;
 • delovanje u polju kulturnih politika kroz vršenje pritiska i dijalog sa nadležnim institucijama u vezi sa pitanjima organizovanja, podržavanja i (re)prezentovanja autonomne tj. nezavisne umetnosti i kulture;
 •  borbu za slobodan pristup sadržajima u oblasti umetnosti i kulture i za komunikaciju između institucija, autora/ki i korisnika/ca, kroz slobodne licence i protokole koji nisu u privatnom vlasništvu;
 • suprotstavljanje mešanju političkih partija u obrazovanje, kulturu i umetnost;
 • kritičko i proaktivno suprotstavljanje institucionalizovanom fašizmu, rasizmu, seksizmu, mizoginiji, homofobiji, neokonzervativizmu, nacionalizmu, neoliberalnom kapitalizmu, tržišnom postmodernističkom cinizmu u kulturi, kao i svim drugim oblicima nasilja nad ljudskom zajednicom;
 • borbu protiv svih oblika strukturne i individualne diskriminacije; kao i
 • borbu za poboljšanje socijalnog položaja radnika/ca u kulturi.

ORGANIZACIJA RADA DRUGE SCENE

Članovi/ice Druge scene su i mogu biti organizacije i neformalne grupe sa područja grada Beograda, koje nisu osnovane od strane republičkih ili institucija lokalne samouprave, političkih stranaka, banaka, korporacija, fondacija i univerziteta, niti su na državnom ili gradskom budžetu, kao i pojedinci/ke u statusu samostalnih aktera/ki nezavisne samoorganizovane scene, koje/i su voljne da se bave kulturnom politikom i prihvataju opšta načela Druge scene.

Druga scena nema formalno članstvo. Drugoj sceni se pristupa i napušta se u bilo kom trenutku, prema sopstvenim interesima i interesovanjima, a u skladu sa opštim načelima. Procedura uključivanja je sledeća: ukoliko se radi o pojedincima/kama ili neformalnim grupama, potrebno je da ih predlože najmanje dva člana/ice – bilo da su u pitanju pojedinci/ke, grupe ili organizacije, a o predlogu odlučuje aktuelno članstvo Druge scene. Formalnu organizaciju treba da predlože predstavnici najmanje tri formalne organizacije Druge scene, da bi se predlog izneo članstvu na razmatranje.

Što se tiče istupanja, svaki/a član/ica u bilo kom trenutku može istupiti iz Druge scene, o čemu obaveštava ostale članove Druge scene. Takođe, na zahtev nekog/e od članova/ica, na skupštini se diskutuje o mogućem isključivanju iz Druge scene.

Druga scena je organizovana kroz rad plenuma i kriznih štabova.

Plenum sazivaju članovi/ice Druge scene i on je otvoren za sve zainteresovane, s tim da o unutrašnjim pitanjima Druge scene mogu odlučivati samo članovi/ice Druge scene. Na početku plenuma, bira se moderator/ka čija je funkcija da sastavi dnevni red i prati ko se javlja za reč. Prisutni predlažu tačke dnevnog reda i zatim se otvara diskusija o njima. Pojedinačni ili zajednički problemi se diskutuju kolektivno, nakon čega se usvajaju i metode za rešavanje tih problema.

Krizni štab je telo kroz koje članovi/ice organizuju svoj rad na ciljevima Druge scene. Krizni štab formiraju oni/e članovi/ice Druge scene koji/e su zainteresovani/e za određeno zajedničko delovanje i ostvarivanje ciljeva Druge scene. Sastaje se i traje po potrebi. Oformljeni krizni štab o svom delovanju i odlukama obaveštava članstvo Druge scene, koje diskusijom i glasanjem odobrava ili odbacuje njegove predloge i odluke.

I plenum i krizni štabovi se mogu sastajati uživo ili putem interneta. Predlozi, diskusije i odluke donete na listi sa e-mail adresama svih članova/ica smatraju se jednako relevantnim kao i oni organizovani uživo.

Princip odlučivanja u okviru Druge scene je „konsenzus minus jedan“1 kojem predstoji diskusija i obrazlaganje stavova. To je opšti oblik odlučivanja o svim pitanjima i na svim nivoima delovanja Druge scene. Pravo glasa ima svaki prisutni pojedinac/pojedinka po principu jedna osoba – jedan glas. Neizjašnjavanje se u okviru Druge scene smatra prihvatanjem iznetih predloga i donetih odluka.

Druga scena nema stalne predstavnike/ce, i može je predstavljati bilo koji/a član/ica. Na pregovorima i zvaničnim sastancima Druge scene sa gradskim i državnim institucijama moraju biti prisutna/e najmanje tri člana/ice. Predstavnici/e se biraju u okviru određenog kriznog štaba, a izbor odobrava članstvo Druge scene. Na konferencijama, prezentacijama, panelima i sličnim javnim nastupima i događajima, Drugu scenu može predstavljati i samo jedan/na član/ica. Poželjno je da se o javnom predstavljanju obavesti članstvo i podnese kratak izveštaj sa predstavljanja. Javna obraćanja u pisanoj formi se potpisuju sa „Druga scena“ i jasno naglašenim linkom ka web stranici na kojoj su popisani/e svi/e aktuelni/e članovi/ice Druge scene.

– – – – – – – –

1 Najveća moguća saglasnost unutar grupe uz mogućnost da jedan/na prisutan/na ostane na opozitnoj poziciji.

Diskusija

Nema komentara.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

Magacin

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.